Acompanyar tot el procés amb una campanya de comunicació que possibilite la conversa bi-direccional entre equip tècnic i ciutadania, i visibilitze la iniciativa. Es generaran materials i eines de comunicació al llarg de tot el procés per aconseguir-ho.

Realitzar un procés de participació per a recollir les propostes i sensibilitats de la ciutadania pel que fa la gestió de residus. D’aquesta manera es pretén implicar als veïns i veïnes del municipi en la definició de les accions a posar en marxa i co-responsabilitzar-los en la consecució dels objectius establerts pel PIRCVA.

El Pla Local de Gestió de Residus del municipi constituirà una ferramenta essencial en la implantació, seguiment i anàlisi de les accions i mesures contemplades. El Pla definirà un full de ruta perquè el municipi assolisca la consecució dels objectius marcats pel PIRCVA, en referència a les accions de prevenció en la generació de residus, de conscienciació ciutadana i de recollida separada de les diferents fraccions de residus, entre altres.